De muziekvoorstelling “Tusken lân en wetter” is een muzikale reis door het Friesland van kunstenaar Jentsje Popma. Zang, tekst & muziek: Janna van der Honing en gitaar & muzikale bewerking: Herman Woltman

Het spelen van de voorstelling inspireert Janna tot het verder uitwerken van ideeën ter verbinding tussen mensen en verbinding met de natuur en Friese taal en cultuur.

De inspiratie

Jentsje Popma schildert het Friese landschap vanuit de directe waarneming, met de weersomstandigheden die zich op dat moment aandienen. Dat is een spannend en uitdagend gegeven waar Janna direct verbinding mee voelde. Door te leren de werkelijkheid te omarmen, kun je tot verrassende inzichten komen en vanuit je eigen kracht proberen te leren omgaan met wat er op dat moment is.

De teksten

De Friese teksten heeft Janna gebaseerd op (elementen uit) schilderijen van Jentsje Popma en beschrijven thema’s als: cultivering van het landschap en wat dit betekende voor ons natuurlijk erfgoed (o.a. het Waddengebied), plotseling verlies van een leven, op eigen kracht of met wat hulp weer tot bloei komen, omgaan met uitdagingen die we tegenkomen, leven met verdriet en het vinden van troost.

Muziek & decor

Janna schreef de muziek en zocht met gitarist Herman Woltman voor elk lied een eigen identiteit, een eigen schilderachtige werkelijkheid en klankkleur, telkens geïnspireerd op schilderijen van Popma.

Janna en Herman spelen tussen een (uitvergroot) drieluik, met daarop afgebeeld de zeedijk in Friesland. Dit is het enige drieluik dat Jentsje Popma ooit maakte.

Nimmen wit dat ik hjir stean, tusken lân en wetter.
De seedyk ferbynt my noch, mei dy en doe en letter.
Nimmen sjocht myn triennen, nei elk ôfskie fan dy.
Nimmen sjocht de bylden fan ús, mar ik draach se altyd mei.