2022, Hobbe van Baerdtkerk, Joure
2021, Grote Kerk, Leeuwarden
2021, Mariakerk, Buitenpost
2021, Jentsje Popma 100 jaar, Leeuwarden
2021, Redbadtkerk, Jorwert