Naast op muzikaal gebied actief zijn, biedt Janna (sinds 2016) vanuit het verlengde van het gedachtengoed van “Tusken lan en Wetter”: Pop-Up speelplekken.

Dit is een kinderactiviteit waarbij aandacht is voor kind-gestuurd (vrij) spelen, creatief leren omgaan met wat zich voordoet, leren omgaan met elkaar en leren omgaan met de waarde van (rest)materiaal.

Een POP-UP SPEELPLEK: wat is dat?
Een pop-up speelplek is een tijdelijke plek (voor een dagdeel) waar kinderen zelf bepalen hoe zij spelen met restmateriaal zoals karton, oude lakens, buizen, zand, water, verf, natuurlijke materialen (takken/denneappels, steentjes, zand) en schilders-plakband. Hiermee wordt verbeeldend spel, creativiteit, samenspel en zelf-oplossend vermogen gestimuleerd. Ouders en de aanwezige speelwerker(s) blijven op een afstandje en spelen mee, kletsen lekker met elkaar, of helpen mee als de kinderen dat vragen.

Waarom?
Janna biedt deze tijdelijke speelplekken omdat zij het belangrijk vindt dat kinderen weer (meer) vrij kunnen en mógen spelen en leren omgaan met de waarde van (rest)materiaal. Voor de kinderen levert pop-up speelplek een mooie en ook leerzame speelervaring op: het stimuleert het zelf-oplossend vermogen, creativiteit, samenwerken, zelfvertrouwen, om hulp durven vragen, het leren nemen van gezonde risico’s en bovenal het is gewoon superleuk!
Studies wijzen uit dat kind-gestuurd spelen bijdraagt aan de ontwikkeling van het gehele kind op verschillende niveaus: cognitief (ook taal), sociaal emotioneel en fysiek. Het draagt bij aan schoolsucces en is een noodzakelijk en belangrijk deel van ieder kind zijn leven.

Wanneer kinderen kind-gestuurd spelen, dan kunnen zij:

  • noodzakelijke vaardigheden oefenen zoals het overwinnen van ‘obstakels’,
  • creatief problemen oplossen (zelf of met andere kinderen),
  • samenwerken met anderen en hun gevoelens en mening overbrengen op anderen,
  • de vreugde van zelf-ontdekking ervaren.
  • zelf dingen ontdekken, ervaren en experimenteren
  • zelf leren hoe je gezonde risico’s kunt nemen
  • zelf uitvinden hoe dingen werken, gebaseerd op eigen bepaling en eigen interesse.

Hoe?
Janna komt naar de (gewenste) locatie met haar lieve blauwe oldtimerbusje met ‘open-end’ materialen waar kinderen heerlijk mee kunnen spelen. Nadien wordt alles weer keurig opgeruimd.
Wanneer kinderen op de pop-up speelplek aankomen, kunnen zij zelf een keuze maken met welke materialen ze iets willen doen, hoe zij dat willen doen en ook hoe lang zij dat willen doen. Ouders kijken (liefst op een afstandje) mee en helpen alleen wanneer kinderen dat vragen. Er is overigens ook professionele begeleiding aanwezig: een of meer speelwerkers! Zij ondersteunen de kinderen ook als ze dat willen. Dit kunnen vrijwilligers zijn die van Janna een training hebben gehad.

Uitgangspunten en samenwerkingen
Janna werkt samen met en middels de uitgangspunten van Popupadventureplay.org (Janna volgde hier ook de training tot ‘playworker’ en krijgt ondersteuning van deze organisatie bij het organiseren en ‘hosten’ van pop-up-speelplekken).


Janna werkte o.a. reeds samen met Jeugdwerk, Opbouwerk en het CJG om Pop-Up speelplekken te bieden. Tevens organiseerde Janna op verzoek van ouders pop-ups in de omgeving Haaglanden en in Friesland. Ook biedt Janna pop-ups op festivals en evenementen.


Middels donaties van o.a. spullen (rest-materiaal) door ouders en/of de organisaties waar Janna de pop-up-speelplek (samen mee) creëert, kan Janna met haar busje dit speelgeluk ‘rondbrengen’.

In wijken op verzoek van een gemeente, ouders of bewonersorganisaties kan Janna deze speel-activiteit verzorgen. Neem a.u.b. contact op om te overleggen hoe we kunnen werken. Naast restmateriaal is er veel ‘schilderstape’ nodig en soms worden er wat andere interessante materialen bij de bouwmarkt gekocht, soms kan dit ook gesponsord worden. In sommige gevallen is aanvraag van subsidie voor een bewonersinitiatief mogelijk.

Pop-ups dragen bij aan de algehele ontwikkeling van kinderen en de cohesie in de wijk, alsmede de taalontwikkeling (kinderen leren taal heel snel door samen te spelen).